บริษัท ที.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง ได้เปิดตัว Smart Farmer ที่จังหวัดลพบุรีบริษัท ที.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง ได้เปิดตัว Smart Farmer ที่จังหวัดลพบุรี