T.E.C. Smart Farmer เกษตรผสมผสานT.E.C. Smart Farmer เกษตรผสมผสาน
พริกไทยพันธุ์ซีลอน และ พันธุ์ซาราวัค หรือ เรียกอีกชื่อคือพันธุ์มาเลเซีย